top of page

Η εταιρία JORDAN’S TRAVEL αποφάσισε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 με στόχο να εκμηδενίσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, που προκαλούνται από τροχαία συμβάντα. Για να επιτύχει τα παραπάνω, η εταιρία επιδιώκει:
•    μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει με απλή εφαρμογή της νομοθεσίας
•    την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Το Σύστημα της Εταιρίας καλύπτει τις Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων, τουριστικές επιχειρήσεις (γραφείο γενικού τουρισμού) και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.    
Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις υποχρεώσεις της αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Γενικός στόχος  είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:
•    την ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
•    Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
•    Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων οδικής ασφάλειας.
•    Ανασκόπηση Διοίκησης
•    Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
•    Διορθωτικές Ενέργειες & προτάσεις συνεχής βελτίωσης
•    Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία. 
Στα πλαίσια αυτά η εταιρία: 
•    Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
•    Προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερα από όσα περιμένουν.
•    Διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων.
•    Παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον.
•    Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα ευθύνης τους και να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της, το εκπαιδεύει και ο επιμορφώνει διαρκώς
•    Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

bottom of page